Sau 2 năm 2009 và 2010, bộ giải pháp TDT Solution 5.1 do TDT phát triển đã được ứng dụng rộng rãi trong các đơn vị thiết kế lớn của ngành giao thông vận tải như : TEDI, TEDI South, Cienco 1- Cienco 4- Cienco 5- Cienco 6- Cienco 8, TECO 2- TECO4- TECO5- TECO7 và các công ty TVTK khắp các tỉnh thành của cả nước.

Vào những ngày đầu tháng 6 năm 2011, TDTTech đã tiến hành chuyển giao bộ giải pháp  TDT Solution5.1  cho một loạt các đơn vị tư vấn thiết kế lớn trong TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Vũng Tàu ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 4 -2011, TDT tech đã phối hợp với công ty CPTVGT 497 thuộc CienCo4 tại Nghệ An để chuyển giao bộ giải pháp TDT Solution 5.1 cho 3 phòng khảo sát thiết kế...

Tính đến thời điểm này. Ngoài các công ty TV của các tỉnh từ Bắc tới Nam, TDT Soltion đã được ứng dụng tại các đơn vị thiết kế đầu ngành của Bộ Giao thông vận tải : TEDI, CienCo1, CienCo4, CienCo5, CienCo8, TECO1 - 2 - 4 - 5 ...

Ngày 10-11-2010 công ty TNHH công nghệ TDT đã phối hợp với TEDI tiến hành chuyển giao bộ giải pháp TDT Solution 5.1 tại Tổng công ty TVTKGTVT  TEDI. Số 278 - Tôn Đức Thắng -Hà Nội.

Triển khai đào tạo bộ giải pháp thiết kế hạ tầng - TDT solution 5.1 tại Đà Nẵng

 Ngày 26-06-2010, tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng.   Bộ phận đào tạo của công ty TNHH công nghệ TDT triển khai  hợp đồng chuyển giao bộ giải pháp phần mềm gồm : Thiết kế đường VNRoad 5.1, Khảo sát địa hình KSVN 5.1, San nền SNVN 5.1 đã ký kết giữa hai đơn vị.

 

Chuyên mục phụ

Loading feeds...

Logo Templates