Trong thời gian chuyển giao, bộ phận đào tạo của công ty TDT đã tiến hành cài đặt và hướng dẫn sử dụng các phần mềm trên cho hai xí nghiệp khảo sát địa hình và hai xí nghiệp thiết kế của công ty CPTVTKXDGTCC Đà Nẵng.

Các kĩ sư của cả hai công ty đã không quản ngại thời thiết oi bức, tranh thủ nguồn điện ít ỏi từ máy phát điện say sưa miệt mài cập nhật công nghệ mới.

Các kĩ sư khảo sát, thiết kế của công ty CPTVTKXDGTCC Đà Nẵng nhận định khi áp dụng công nghệ mới sẽ tiếp tục giảm khoảng 80% thời gian làm việc  của mình trong công việc hoàn thiện hồ sơ khảo sát và thiết kế. Bộ giải pháp mới không những hỗ trợ đồng bộ từ công việc nội nghiệp của bộ phận khảo sát địa hình đến giai đoạn thiết kế kĩ thuật. Hỗ trợ các kĩ sư trong khâu thiết kế tự động nhiều hơn, thiết kế nhiều đối tượng hơn phù hợp với các công trình đường miền núi và đường đô thị, đặc biệt là công tác chỉnh sửa tuyến sau khi đã hoàn thiện hồ sơ. Đến giai đoạn hoàn thiện và in ấn hồ sơ, bộ giải pháp cũng hỗ trợ các tính năng quản lý và in tự động Trắc ngang-Trắc dọc-Bình đồ tuyến... giúp giảm thời gian in ấn và hoàn thiện hồ sơ từ việc tính thời gian theo ngày xuống vài giờ.

Cũng trong đợt công tác tại Đà Nẵng này, bộ phận đào tạo của công ty TDT cũng sẽ triển khai các hợp đồng tương tự với một số công ty khác trên địa bàn TP Đà Nẵng như : Công ty CPTV&KĐ Tín Nghĩa, Công ty CPXDGT 533, TECCO 5 ...

Loading feeds...

Logo Templates