Căn cứ vào các hợp đồng kinh tế giữa TDT và các công ty TVTK của các tỉnh trên, đội triển khai thuộc bộ phận đào tạo của TDT đã chia làm ba hướng : Khu vực Nam Trung Bộ (TV GT Quảng Ngãi, TVGT Bình Định, TVGT Khánh Hòa, Quảng Nam ...), khu vực Tây Nguyên (TVXD ĐăkLăk, TVGT GiaLai, Cty TNHH P&T, Cty TNHH Thành Sơn...), khu vực Nam Bộ (TVGTCC Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, TVXDTH Kiên Giang..).

Sau mỗi đợt chuyển giao tại mỗi một đơn vị, TDT nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp quí báu từ những kĩ sư ưu tú của các đơn vị TVTK để cập nhật cho bộ giải pháp TDT Soluition 5.1 ngày càng hoàn thiện và mạnh hơn. TDT liên tục đưa ra các phiên bản cập nhật, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác của các đơn vị thiết kế.

 

                                                                                      Một số hình ảnh 


Nha_Trang

                                                 Giới thiệu bộ giải pháp TDT Solution 5.1 tại TVGT Khánh Hòa

Daklak

                                                                    Chuyển giao TDT Soluition 5.1 tại Cty TVXD ĐăkLăk

 

Gia_Lai
                                                               Chuyển giao TDT Soluition 5.1 tại Cty TVGT  Gia Lai

 

 

 

 


 

Loading feeds...

Logo Templates