HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP

 


HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU

 


HƯỚNG DẪN ỐP MÁI TALUY, CHÂN KHAY

 


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỊA HÌNH TỪ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU

 


HƯỚNG DẪN THỂ HIỆN CỌC TRÊN TUYẾN

 


HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ TỪ ĐƯỜNG BÌNH ĐỒ (THIẾT KẾ TỪ MẶT BẰNG)

 


HƯỚNG DẪN ĐỨT THƯỚC LÝ TRÌNH

 


HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI PHÁT SINH KHI SAU KHI CÀI ĐẶT VNROAD

 


HƯỚNG DẪN ÁP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

 


HƯỚNG DẪN TẠO TRẮC DỌC THOÁT NƯỚC VÀ CHÈN CỐNG