Giải pháp thiết kế hạ tầng TDTSOLUTION 9.1

Tích hợp các phần mềm hỗ trợ tự động hóa công tác khảo sát thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng

xem thêm

Giải pháp khai thác mỏ

Tích hợp các phần mềm hỗ trợ tự động hóa công tác khảo sát lập bản đồ trắc địa mỏ, bản đồ địa chất, tính toán khối lượng mỏ

xem thêm