Nhân dịp năm mới 2024 Công ty TDT  nâng cấp thêm nhiều tính năng mới cho bộ giải pháp TDTSOLUTION9.1. Chi tiết tính năng cập nhât xin vui lòng xem mô tả bên dưới:

https://tdttech.com.vn/vi/t-i-v/huong-dan-su-dung

Tải bộ cài mới cho phiên bản TDTSOLUTOIN9.1 :http://www.tdttech.com.vn/vi/t-i-v/bo-cai

Khách hàng đang dung phiên bản 7.1 tải cập nhật sửa lỗi : http://www.tdttech.com.vn/vi/t-i-v/bo-cai

Liên hệ mua phần mềm và hỗ trợ kỹthuật: http://tdttech.com.vn/vi/

Chương trình cập nhật  phần mềm lần này là lời tri ân sâu sắc đối với quý khách hàng đã đồng hành cùng TDT trong suốt thời gian vừa qua.

Xin kính chúc quý khách hàng một năm mới luôn luôn Mạnh khỏe - An khang – Thịnh Vượng!

Trân trọng cảm ơn!

Một số nâng cấp nổi bật: 

         Giải pháp toàn diện cho hiệu chỉnh tuyến - Thay đoạn tuyến 4 bước : TDT (Thay đoạn tuyến) – CNT (cập nhật tuyến) – CN (Cắm cong nằm nếu có) - 

         CNT (Cập nhật tuyến).

Lưu ý các bài toán: dịch tim đường đỏ - dịch đỉnh – thay đoạn tuyến à quy về bài toán thay đoạn tuyến.

Đường Pline thay đoạn tuyến phải là đường Polyline có cao độ Z = 0.

Đầu mút của Pline thay đoạn tuyến truy bắt vào cọc nằm ngoài đường cong bị ảnh hưởng bởi việc chỉnh tuyến.2

 • Bước 1 : Thao tác lệnh TDT (thay đoạn tuyến) à Chọn vào đường Pline thay tuyến.
 • Bước 2 : Thao tác lệnh CNT (Cập nhật tuyến ) :
  • Nhập giá trị khoảng cách dịch từ tim cũ sang tim mới = 0 à PM sẽ xóa hết các cọc lý trình và cọc cong trong đoạn thay tuyến à Phải phát sinh lại cọc .
  • Nhập đúng giá trị khoảng cách dịch từ tim cũ sang tim mới à PM sẽ chiếu lại các điểm đo của các cọc lý trình về tim mới, phát sinh cọc cong.
  • Bước 3 : Thao tác lệnh CN (Cong nằm): cắm lại các đường cong nằm trong đoạn thay tuyến.
  • Bước 4 : Thao tác lệnh CNT (Nhập giá trị dịch từ tim cũ sang tim mới > 0) à Phần mềm sẽ tự động phát sinh các cọc cong trong đọn thay tuyến.
  • Vẽ các TN của các cọc đường cong trong đoạn thay tuyến à Hoạn thành việc thay đoạn tuyến.

    

   . Quay siêu cao dốc một mái.

   • Sử dụng trong trường hợp thiết kế mặt đường dốc một mái (độ dốc phần đường một bên có giá trị âm, một bên có giá trị dương). Lúc này PM sẽ tính đúng giá trị quay siêu cao trong các đường cong nằm.
 • Thêm lựa chọn “Không áp khuôn vỉa hè trong phạm vi cống dọc - HKT”
 • Vẽ các đường tạm trên trắc dọc xuống trắc ngang : VDTTN
 • Vẽ đường min và max từ trắc ngang lên trắc dọc - VDMM
 • Tự động build mô hình khi tạo tuyến,hiệu chỉnh tuyến
 • Bổ sung cao độ tự nhiên hố ga trong bảng thống kê
 • Vẽ tim đường cũ lên bình đồ : TIMDC
 • Bổ sung thêm vạch sơn mũi tên chỉ hướng
 • Thêm chức năng cho lệnh HCC – Hiệu chỉnh cọc trên trắc dọc: Lựa chọn chỉ cập nhật cao độ tim xuống TN.
 • Bổ sung thêm lựa chọn “ Cập nhật địa hình cho tuyến hiện hành” : Sau khi hiệu chỉnh cao độ tim cọc trên TD (HCC); Hiệu chỉnh điểm mia trên TN (HCDM); Cập nhật TN (CNTN); Thêm điểm mia trên TN (TDM); Loại điểm mia trên TN (LDM) không cần phải gọi lệnh CNMIA (Cập nhật mia) để cập nhật lại bình đồ và mô hình lưới tam giác nữa......
 • Chi tiết các nội dung nâng cấp tải tại đây: https://tdttech.com.vn/vi/t-i-v/huong-dan-su-dung

  https://tdttech.com.vn/vi/tin-tuc-vi/152-na-ng-ca-p-tha-m-nhia-u-ta-nh-n-ng-ma-i-cho-pha-n-ma-m-vnroad9-1-tdtsolution9-1

Loading feeds...

Logo Templates