Tên file Phiên bản Ngày phát hành Dung lượng Tải về

Hướng dẫn sử dụng TDTSolution 9.1

Update TDT9.1 ngày 22/04/2024

9.1 28-12-2023 2.6MB Download
Update ngày 01-01-2019 - 01-01-2019 2.3MB Download
Hướng dẫn sử dụng lệnh nhập tuyến không cần dùng khóa - 09-09-2018 2.3MB Download
Update ngày 02-04-2021 - 16-08-2021 2.3MB Download
Bảng lệnh tắt KSVN - 2013-12-05 38KB Download
Các lệnh của phần Tính Khối Lượng Mỏ  - 2013-12-05 26KB  Download
Mô tả mã diện tích - 2013-12-05  561KB Download
Thiết kế khuôn đường mới - 2013-12-05 585KB Download
Hướng dẫn Khảo sát địa hình KSVN - 2015-11-24 3.1MB Download
Hướng dẫn thiết kế kênh KVN - 2013-12-05 1.4MB Download
Lệnh tắt phần mềm thiết kế đường VNRoad - 2013-12-05 29KB Download
Hướng đẫn phần mềm SNVN_ - 2013-12-05 4.6MB Download
Hướng đẫn phần mềm san nền SNVN - 2013-12-05 4.6MB Download
Hướng dẫn thiết kế đường VNRoad 7.1 - 2013-12-05 6.9MB Download
Một số lệnh tắt trong AutoCad - 2013-12-10 4.6KB Download