*Nâng cấp phần mềm VNROAD 9.1

                    ****THÊM MODUL VẠCH SƠN BIỂN BÁO VÀ MODUL MÔ PHỎNG 3D ++++ 

Phần mềm chạy trên cad 2007, 2008, Cad/Civil 2021, 2022, 2023

https://tdttech.com.vn/vi/phan-mem/148-vnroad-9-1

Link tải tài liệu mô tả - hướng dẫn sử dụng TDTSolution9.1 https://tdttech.com.vn/vi/t-i-v/huong-dan-su-dung

Video mô phỏng 3D https://www.youtube.com/watch?v=LIZAoqEOU30

Video hướng dẫn vạch sơn biển báo https://www.youtube.com/watch?v=1Ffl8DBb0cw 

Nội dung nâng cấp thiết kế đường VNROAD9.1 

1. Lệnh PLD –   Phân lớp đất đắp : Tạo các đường phân lớp đất đắp từ  đáy khuôn đường  xuống đường tự nhiên theo giá trị  chiều dày khai báo.

2.Lệnh DICHTKTN –   Tự động tính toán giá trị chênh cao “Delta Y”  so với mặt thiết kế cũ khi thực hiện dịch thiết kế TN và điền lên TD thiết kế.

Hỗ trợ thiết kế cao tốc phân kỳ.

 • Sử dụng trong các trường hợp thiết kế giai đoạn nhưng vẫn bám theo thiết kế tổng thể chung (Phân kỳ trong đường cao tốc) …..
 • Nhập giá trị dịch Delta X , Giá trị khoảng cách tối đa đến tim (Bmặt đường trước khi dịch để nội suy cao độ) và Check vào “Tự động lấy cao độ theo mặt đường tại vị trí dịch”.

3.Lệnh TKAD – Thêm lựa chọn mở rộng cho khuôn đường cũ .

4.Lệnh TKAD – Thêm lựa chọn “Chiều rộng khuôn lề gia cố tối thiểu”

5.Lệnh TLD – Thay lớp đất có thêm lựa chọn “Kéo vào taluy TK từ đường thay lớp đất” .

6. Lệnh VBDCTD – Vét bừn đánh cấp tự động thêm lựa chọn điểm gới hạn vét bùn trái – phải .

 

 1. Thêm điều kiện tham số chiều cao Taluy (H) trong lựa chọn kéo dài taluy thiết kế ở phần taluy âm.

 

 

 

 

 1. Lệnh XDT - ( KSVN9.1\ Điểm đo \ Xoay điểm đo trên bình đồ theo tuyến ) .
  • Nhập khoảng cách tính từ tim tuyến sang 2 bên để xác định các điểm mia trên bình đồ cần xoay.

1. Thêm tính năng tự động xử lý địa chất TN tuyến đường cũ cải tạo trên VNROAD9.1.

Lệnh DDC : Dùng để xác định điểm giới hạn địa chất đường cũ bên trái và bên phải trên các TN mà không cần phải khai báo mã địa vật DC1, DC2 trên số liệu tuyến.

 • DCTN : Đã tự động vẽ các lớp địa chất TN trong phạm vi từ điểm DC1 đến DC2
 •   
 1. Cải tiến lệnh MBV (Xác định đường đỏ min bù vênh).
  • Thêm tham số giới hạn mặt đường cũ để xác định cao độ đường đỏ Min bù vênh.
  • Xác định cao độ Min bù vênh cho nhiều phần đường cũ. 
 1. Thêm tính năng vét bùn theo cao độ thiết kế trên TD.-Thiết kế đường vét bùn trên TD:
 1. Cải tiến chức năng áp TKTN cho từng TN.
  • Tính năng “áp cho TN…” cho phép chọn nhiều đường lần lượt nhiều đường tự nhiên của các Tn cần áp thiết kế riêng. Trong quá trình áp TK riêng chi từng TN, người dùng có thể PAN – ZOOM trên bản vẽ để quan sát….
 1. Nâng cấp lệnh KTL - Tạo khuôn taluy :                                                                                                                                                               * Thêm đối tượng đắp đất bao tận dụng taluy đắp:                                                                                                                                                 *Chân khay : Hỗ trợ chèn Block kè với hình dạng bất kỳ
  • Block kè được định nghĩa như Block cống dọc và hộp kỹ thuật ( Đường bao thiết diện kè - BB và điểm chèn kè - Base).

 

 1. Thêm lựa chọn ốp trong,ốp ngoài cho khuôn rãnh 

 

 1. Nâng cấp lệnh TKAD - Áp các lớp khuôn đường :                                                                                                                                                     * Áp khuôn bù vênh cho phần cống dọc và hộp kỹ thuật dưới nền đường:
  • Khai báo mã khuôn cho phần cống dọc và hộp kỹ thuật.
  • Thêm các mã diện tích bù vênh cống dọc,hộp kỹthuật: K1_BVCONGDOC..