Cho đến thời điểm này, TDT Solution 5.1 đã được ứng dụng vào sản xuất và giảng dạy tại các cơ quan tư vấn đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế đường bộ: TEDI, Tư vấn Đường sắt và trong các trường đại học, cao đẳng chuyên nghành...

Những thành công trên là động lực quan trọng thúc đẩy quyết tâm xây dựng TDT Tech thành một công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phần mềm ứng dụng.

 Một số hoạt động trong buổi chuyển giao:

1

3

Loading feeds...

Logo Templates