Ngày 29-08-2013, Ngài Ichizuru Ishimoto - Giám đốc liên danh tư vấn quốc tế NK-NEC-CHODAI-TEC đã gửi chứng nhận và thư cảm ơn tới công ty Công nghệ TDT. Ngài giám đốc rất hài lòng với hiệu quả khi sử dụng VNROAD 7.1 do TDT phát triển để thiết kế kỹ thuật của toàn bộ dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đây là những thành quả rất đáng tự hào dành cho TDT trong sự nghiệp trở thành công ty sản xuất phần mềm hàng đầu tại Việt Nam.

Loading feeds...

Logo Templates