1, Bộ cài ngày 28.7.2021 TDT đã nâng cấp cho phép thiết kế áo đường lớp trên rộng hơn lớp dưới như hình sau:

 

  

 Cách khai báo:

 

 

             Giá trị mở rộng của lớp dưới mang giá trị âm:

Tải bộ update:

http://www.tdttech.com.vn/vi/t-i-v/bo-cai

Liên hệ mua phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật:http://tdttech.com.vn/vi/

Trân trọng cảm ơn!

 

 

  1. Lệnh bạt tầm nhìn (btn) thêm lựa chọn đoạn mở rộng bạt tầm nhìn là đối tượng lề không gia cố

 

Khi sử dụng lựa chọn này thì đoạn mở rộng để đảm bảo tầm nhìn sẽ được biến thành lề gia cố ( không còn là đối tượng taluy)