1.       Xử lý Trắc ngang tự nhiên trong trường hợp vẽ Trắc ngang không hết so với số liệu khảo sát.

2.      Thêm kiểu Tâm quay siêu cao “Quanh mép trong” và “Quanh mép trong (=cđ tim)” trong lệnh Khai báo siêu cao – KBSC.

3.      Trường hợp số liệu TN chỉ có 1 mép trái hoặc mép phải của phần đường cũ, VNR sẽ tự động xác định mép đường cũ còn lại là điểm tim TN.

4.     Tách layer các đối tượng thiết kế trên TN  bên trái và bên phải độc lập nhau.

5.       Điền thiết kế trắc ngang thêm lựa chọn “Điền bên trái”, “Điền bên phải” và “Điền cả hai bên”.

6.       Tự động dãn text khi điền thiết kế TN và TD7

7.       Xuất bảng thông số hố ga : Lệnh BTKHG

8.      Chèn cọc trùng trên tuyến.

 

Chi tiết và hướng dẫn sử dụng: http://www.tdttech.com.vn/vi/t-i-v/huong-dan-su-dung

Tải bộ cài mới: http://www.tdttech.com.vn/vi/t-i-v/bo-cai

 

Trân trọng cảm ơn!

 

Loading feeds...

Logo Templates