Nhân dịp năm mới 2015 TDT Solution 7.1 update thêm nhiều tính năng mới:

1.   Tách diện tích : Vét bùn / vét hữu cơ / đánh cấp theo phạm vi các đối tượng trên mặt cắt ngang. 

2.   Tự động trải lớp vải địa kĩ thuật theo đường vét bùn / vét hữu cơ. 

3.   Tính toán cân bằng khối lượng đào đắp đất dính. 

4.    Khai báo vát mép của dải phân cách 

5.   Thêm lựa chọn dịch thiết kế trắc ngang theo đường Polyline trên bình đồ. 

6.   Thêm lựa chọn xử lý chiều sâu rãnh biên trong các TN có chiều cao đắp taluy nhỏ. 

7.   Tự động trải lớp vải địa kĩ thuật theo đường thay lớp đất yếu. 

8.   Thiết kế đường tạo phẳng (Tư vấn 625)..   Thiết kế đường tạo phẳng trên trắc dọc. 

9.   Thêm lựa chọn trình bày trắc ngang vào khung in.

10. Thêm tham số cho mặt cắt ngang cống dọc. 

Chi tiết và hướng dẫn sử dụng: http://www.tdttech.com.vn/vi/t-i-v/huong-dan-su-dung

Tải bộ cài mới: http://www.tdttech.com.vn/vi/t-i-v/bo-cai

Nhân dịp năm mới 2015 kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, an khanh, thịnh vượng!

Trân trọng cảm ơn!

 

Loading feeds...

Logo Templates