Được sự hỗ trợ của Cơ quan đại diện thương mại Pháp tại Việt Nam (UBIFRANCE VIETNAM), Công ty Công nghệ TDT phối hợp với Công ty công nghệ LOGIROAD (Pháp) và Viện Quy hoạch & Kỹ thuật Giao thông Vận tải (IPTE)- Trường Đại học Xây dựng, thực hiện nghiên cứu chuyển giao Giải pháp quản lý tài sản đường bộ LOGIROAD. Thời gian Đoàn nghiên cứu của Pháp làm việc từ ngày 14 đến ngày 18. 

Đoàn nghiên cứu đã thực hiện công tác nghiên cứu và khảo sát thực địa, áp dụng thí điểm cho một đoạn tuyến đường bộ điển hình của Việt Nam với sự tham gia của chuyên gia Tổng cục đường bộ và Cục trưởng cục quản lý đường cao tốc Ông Triệu Khắc Dũng. 

Đoàn nghiên cứu đã nhận được sự đóng góp sâu rộng và thiết thực của các chuyên gia Tổng cục đường bộ, Cục trưởng cục quản lý đường cao tốc, các đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị tư vấn thiết kế, các Thầy giáo khoa cầu đường Trường đại học xây dưng, Và các chuyên gia của Viện Quy hoạch và kỹ thuật giao thông cho công việc nghiên cứu áp dụng Giải pháp quản lý tài sản đường bộ LOGIROAD tại Việt Nam, 

Đoàn nghiên cứu trân trọng cảm ơn sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Cục quản lý đường cao tốc - Tổng cục đường bộ và các chuyên gia tư vấn tham dự và đóng góp cho Hội thảo để công tác nghiên cứu áp dụng được thiết thực và hiệu quả. 
Trân trọng!

Loading feeds...

Logo Templates