Đế đáp ứng yêu cầu thiết kế phức tạp của các dự án đường cao tốc TDT tiếp tục nâng cấp bộ giải pháp thiết kế TDTSOLUTION7.1 . 

Các tính năng mới xử lý đất yếu cho các dự án đường cao tốc:

- Thiết kế tính toán khối lượng đắp gia tải

- Vẽ đường lún đường đào vật liệu đắp gia tải và tính toán khối lượng

- Tự động vẽ 5 lớp vải địa kỹ thuật khác nhau, bóc tách khối lượng cacs loại vải địa và khối lượng cát đệm

- Nâng cấp lệnh khuôn taluy

 

Trắc ngang điển hình xử lý nền đất yếu đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ( Hình ảnh do đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp)

 

Mời các bác vào trang web tải bản cập nhật TDTSolution 7.1 update: http://www.tdttech.com.vn/vi/t-i-v/bo-cai

Loading feeds...

Logo Templates